Συγκριτικαί παρατηρήσεις επί δύο περιπτώσεων διορισμού επιτρόπου: ανατύπωσις εκ των "Συμμίκτων Στρέιτ"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1939 (EL)
Συγκριτικαί παρατηρήσεις επί δύο περιπτώσεων διορισμού επιτρόπου: ανατύπωσις εκ των "Συμμίκτων Στρέιτ"

Μιχαηλίδης-Νουάρος, Γεώργιος,

Σημείωση / Note: Στη σελίδα τίτπου υπάρχει ιδιόχειρη αφιέρωση : "Εις τον αξιότιμον φίλον Καθηγητήν κ. Χαρ. Φραγκίσταν μετ' εξαιρέτου εκτιμήσεως και ευγνωμοσύνης. Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος".

σ. 604-616 25 εκ.

Law, Greece
Δίκαιο, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1939

ARC-2009-47565
oai:digital.lib.auth.gr:110694

Τύποις Πυρσού Α. Ε., Αθήναι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.