Αι χίλιαι μάλλον χρησιμοποιούμεναι λέξεις της ελληνικής γλώσσης και το ορθογραφικόν πρόβλημα : One thousand common greek words: έρευναι ψυχολογικού εργαστηρίου ΙΧ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1940 (EN)
Αι χίλιαι μάλλον χρησιμοποιούμεναι λέξεις της ελληνικής γλώσσης και το ορθογραφικόν πρόβλημα : One thousand common greek words: έρευναι ψυχολογικού εργαστηρίου ΙΧ

Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ.

Σημείωση / Note: "Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Επιστημονικής Επετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής. Αριθμ. δημ. 135".
arc-2009-47600_001.pdf: PDF File

52 σ. 24 x 17 εκ.

Greek language, Modern, Orthography and spelling
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ορθογραφία και συλλαβισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1940

oai:digital.lib.auth.gr:110750
ARC-2009-47600

Τύποις Κορ. Θεοδωρίδου, Θεσσαλονίκη

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)