Μαρτυρία και πλάνη εν Ελλάδι και το πρόβλημα της ενηλικιώσεως του μάρτυρος : Testimony and error in Greece: έρευναι ψυχολογικού εργαστηρίου Χ

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1941 (EN)
Μαρτυρία και πλάνη εν Ελλάδι και το πρόβλημα της ενηλικιώσεως του μάρτυρος : Testimony and error in Greece: έρευναι ψυχολογικού εργαστηρίου Χ

Σακελλαρίου, Γεώργιος Θ.

Σημείωση / Note: "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης - Παράρτημα Επιστημονικής Επετηρίδος Φιλοσοφικής Σχολής. Αριθ. δημοσ. 137".

23 σ. ill. 24 x 17 εκ.

Law, Study and teaching, Greece
Δίκαιο, Μελέτη και διδασκαλία, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1941

ARC-2009-47606
oai:digital.lib.auth.gr:110757

Τύποις Κορ. Θεοδωρίδου, Θεσσαλονίκη

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)