Η δια του καπνού ανασταθεροποίησις των ελλ. οικονομικών: γνώμαι και αντιπροτάσεις του Συνδέσμου Γρ. Πρ. Ελλ. Καπνού επί της υπό τον άνω τίτλον προτάσεως του κ. Δ. Ν. Φιλάρετου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1932 (EL)
Η δια του καπνού ανασταθεροποίησις των ελλ. οικονομικών: γνώμαι και αντιπροτάσεις του Συνδέσμου Γρ. Πρ. Ελλ. Καπνού επί της υπό τον άνω τίτλον προτάσεως του κ. Δ. Ν. Φιλάρετου

Πειρουνάκης, Εμμανουήλ

Σημείωση / Note: "Σύνδεσμος Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού Καβάλλας [sic] - Θεσσαλονίκης - Βόλου". Το κείμενο υπογράφει ο Εμμανουήλ Πειρουνάκης, διευθυντής Συνδέσμου Γραφείων Προστασίας Ελληνικού Καπνού.

18 σ. 27 x 21 εκ.

Καπνός, Οικονομικές απόψεις, Ελλάδα
Tobacco, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1932

ARC-2009-47613
oai:digital.lib.auth.gr:110764

[χ.ο.], [Εν Θεσσαλονίκη]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.