Οδηγός της τηλεγραφικής ανταποκρίσεως: περιέχων : Α΄. πάσας τας αναγκαίας πληροφορίας περί τε των τελών και του τρόπου της εισπράξεως αυτών : Β΄. Πίνακα των συνδρομητών της τηλεφωνικής συγκοινωνίας Αθηνών και έτερον των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών γραφείων του Κράτους κ.τ.λ.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1904 (EN)
Οδηγός της τηλεγραφικής ανταποκρίσεως: περιέχων : Α΄. πάσας τας αναγκαίας πληροφορίας περί τε των τελών και του τρόπου της εισπράξεως αυτών : Β΄. Πίνακα των συνδρομητών της τηλεφωνικής συγκοινωνίας Αθηνών και έτερον των τηλεγραφικών και τηλεφωνικών γραφείων του Κράτους κ.τ.λ.

32 σ. 19 εκ.

Τηλέφωνο, Οδηγοί
Telephone, Directories

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1904

oai:digital.lib.auth.gr:110816
ARC-2009-47656

[Εκ των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου], Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)