Ο φίλος των ζώων, Αριθμός φύλλου 7. [Απρίλιος 1940]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1940 (EN)
Ο φίλος των ζώων, Αριθμός φύλλου 7. [Απρίλιος 1940]

Σημείωση / Note: "Περιοδικόν της υπό την Υψηλήν Προεδρείαν της Α. Β. Υ. της Πριγκηπίσσης Αικατερίνης, Έτος Σ', Περίοδος Γ'".

περιοδικό, σ. 34-48 εικ. 25 εκ.

Ζώα, Ευημερία των, Περιοδικά
Animal welfare, Periodicals

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1940

oai:digital.lib.auth.gr:110833
ARC-2009-47668

Εταιρεία Προστασίας των Ζώων, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)