Χαρακτηρισμός της Αττικής αγωγής του Ε΄και του Δ΄ Π. Χρ. αιώνος

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1906 (EL)
Χαρακτηρισμός της Αττικής αγωγής του Ε΄και του Δ΄ Π. Χρ. αιώνος

Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι.

Σημείωση / Note: Ανάτυπο από το περιοδικό "Αθηνά", τόμος δέκατος όγδοος. Στο εξώφυλλο ιδιόχειρη αφιέρωση "Τω φιλτάτω και σεβαστώ μοι καθηγητή κ. Ν. Πολίτη, Ν. Ι. Εξαρχόπουλος".

σ. 124-144 24 εκ.

Education, Greek
Εκπαίδευση, Ελληνική


Ελληνική γλώσσα

1906

ARC-2009-47719
oai:digital.lib.auth.gr:110900

Εκ του τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλάριου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.