Έκτοι πανιώνιοι αγώνες διοργανουμένοι υπό του Πανιωνίου Συλλόγου Σμύρνης: υπό την Υψηλήν Προστασίαν της Α. Υ. του Νομάρχου Αϊδινίου Κιαμήλ Πασσά : πρόγραμμα αθλητικών γυμναστικών και ποδηλατικών αγωνισμάτων τελεσθησομένων εν τω Σταδίω του Βουρνόβα την 23ην Απριλίου, ημέραν Τρίτην 1902

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1902 (EL)
Έκτοι πανιώνιοι αγώνες διοργανουμένοι υπό του Πανιωνίου Συλλόγου Σμύρνης: υπό την Υψηλήν Προστασίαν της Α. Υ. του Νομάρχου Αϊδινίου Κιαμήλ Πασσά : πρόγραμμα αθλητικών γυμναστικών και ποδηλατικών αγωνισμάτων τελεσθησομένων εν τω Σταδίω του Βουρνόβα την 23ην Απριλίου, ημέραν Τρίτην 1902

Σημείωση / Note: Πρόγραμμα αγώνων σε ελληνική, γαλλική και αραβική γλώσσα.

[16 σ.] 24 x 16 εκ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1902

oai:digital.lib.auth.gr:110927
ARC-2009-47744

Τυπογραφείον "Ο Τύπος", [χ.τ.]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.