Ευριπίδου Εκάβη: μεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Μ. Σακορράφου μετά εισαγωγής και σχολιών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1885 (EN)
Ευριπίδου Εκάβη: μεταφρασθείσα υπό Γεωργίου Μ. Σακορράφου μετά εισαγωγής και σχολιών

Ευριπίδης,

Σημείωση / Note: Δαπάνη Γεωργίου Οικονόμου.

48 σ. 22 x 15 εκ.

Εκάβη (Μυθικός χαρακτήρας), Δράμα
Hecuba (Legendary character), Drama

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1885

ARC-2009-47757
oai:digital.lib.auth.gr:110940

Εκ του τυπογραφείου Θ. Παπαλεξανδρή και Α. Παπαγεωργίου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)