Αποφάσεις και εκθέσεις περί της εκτελέσεως των προς υποστήριξιν του Παρθενώνος εργασιών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1898 (EN)
Αποφάσεις και εκθέσεις περί της εκτελέσεως των προς υποστήριξιν του Παρθενώνος εργασιών

Σημείωση / Note: Απόσπασμα εκ της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, Αρ. 138 της 25 Αυγούστου 1898, τεύχος Α.

6 σ. εικ. 32 εκ.

Αρχιτεκτονική, Ελλάδα
Architecture, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1898

ARC-2009-47784
oai:digital.lib.auth.gr:110974

[χ.ο.], [Αθήνησι]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)