Και αύθις Κ. Σταύρος Βλάχος και η αυτού υπουργούντος βελτιωθείσα δημοτ. εκπαίδευσις: η ανταπάντησις υπ' αυτού απαιτηθείσα : φυλλάδιον Β'

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1857 (EN)
Και αύθις Κ. Σταύρος Βλάχος και η αυτού υπουργούντος βελτιωθείσα δημοτ. εκπαίδευσις: η ανταπάντησις υπ' αυτού απαιτηθείσα : φυλλάδιον Β'

Βλάχος, Σταύρος
Κοκκώνης, Ιωάννης Π.

32 σ. 21 εκ.

Education, Elementary, Greece
Εκπαίδευση, Πρωτοβάθμια, Ιστορία, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1857

oai:digital.lib.auth.gr:112498
ARC-2009-47968

Εκ του τυπογραφείου Χ. Νικολαίδου Φιλαδελφέως, Αθήνησι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)