Γεωργίω Μιστριώτη: τω χρηστοτάτω και σοφωτάτω εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω καθηγητή των ελληνικών γραμμάτων επι τη τεσσαρακονταετηρίδι της Αυτού επιστημονικωτάτης και εθνικωτάτης καθηγεσίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1908 (EL)

Γεωργίω Μιστριώτη: τω χρηστοτάτω και σοφωτάτω εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω καθηγητή των ελληνικών γραμμάτων επι τη τεσσαρακονταετηρίδι της Αυτού επιστημονικωτάτης και εθνικωτάτης καθηγεσίας

Βάλβης, Σταμάτιος Δ.,

8 σ. 24 εκ.

Poems
Μιστριώτης, Γεώργιος, 1839-1916


Ελληνική γλώσσα

[1908]
1908

ARC-2009-47983
oai:digital.lib.auth.gr:112559

Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.