Δασολογική επιθεώρησις: μηνιαίον δασολογικόν περιοδικόν : εκδιδόμενον δαπάνη και συνεργασία των ελλήνων δασολόγων, Ετος Αον, Αριθ. 3ος και 4ος [Μάρτιος και Απρίλιος]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1903 (EL)
Δασολογική επιθεώρησις: μηνιαίον δασολογικόν περιοδικόν : εκδιδόμενον δαπάνη και συνεργασία των ελλήνων δασολόγων, Ετος Αον, Αριθ. 3ος και 4ος [Μάρτιος και Απρίλιος]

σ. 35-64 Πιν. 21 εκ.

Δάση και δασοκομία, Περιοδικά
Forests and Forestry, Periodicals

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1903

oai:digital.lib.auth.gr:112630
ARC-2009-48000

Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.