Δασολογική επιθεώρησις: μηνιαίον δασολογικόν περιοδικόν : εκδιδόμενον δαπάνη και συνεργασία των ελλήνων δασολόγων, Ετος Αον, Αριθ. 3ος και 4ος [Μάρτιος και Απρίλιος]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1903 (EN)
Δασολογική επιθεώρησις: μηνιαίον δασολογικόν περιοδικόν : εκδιδόμενον δαπάνη και συνεργασία των ελλήνων δασολόγων, Ετος Αον, Αριθ. 3ος και 4ος [Μάρτιος και Απρίλιος]

σ. 35-64 Πιν. 21 εκ.

Δάση και δασοκομία, Περιοδικά
Forests and Forestry, Periodicals

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1903

oai:digital.lib.auth.gr:112630
ARC-2009-48000

Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)