Γεωπονικά: σύγγραμμα περιοδικώς κατά μήνα εκδιδόμενον, Φυλλάδιον Στ΄ . [Ετος Β΄ ]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1873 (EN)
Γεωπονικά: σύγγραμμα περιοδικώς κατά μήνα εκδιδόμενον, Φυλλάδιον Στ΄ . [Ετος Β΄ ]

Ορφανίδης, Θεόδωρος Γεωργίου,

Σημείωση / Note: Η καταλογογράφηση βασίστηκε στο εξώφυλλο.

σ. 162-192 εικ. 24 εκ.

Γεωπονία, Περιοδικά, Ελλάδα
Agronomy, Periodicals, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1873

ARC-2009-48014
oai:digital.lib.auth.gr:112656

Εκ του Τυπογραφείου των Αδελφών Περρή, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)