Η Ελληνική βιομηχανία και το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκης Ανορθώσεως: ανακοινώσεις του Αρχηγού της A.M.A.G. κ. D. P. Griswold : απάντησις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1948 (EN)
Η Ελληνική βιομηχανία και το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκης Ανορθώσεως: ανακοινώσεις του Αρχηγού της A.M.A.G. κ. D. P. Griswold : απάντησις του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων

Griswold, Dwight P.

31 σ. 24 εκ.

Reconstruction (1939-1951), Greece
Ελλάδα, Εξωτερικές σχέσεις, Ηνωμένες Πολιτείες
Ανοικοδόμηση (1939-1951), Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1948

ARC-2009-48117
oai:digital.lib.auth.gr:112942

[Τυπογρ. Ν. Αλικιώτη & Υιών], Αθήναι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)