Πρόγραμμα των εν τω Καποδιστριακό Πανεπιστημίω διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το χειμερινόν εξάμηνον του πανεπιστημιακού έτους 1911-1912

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1911 (EN)
Πρόγραμμα των εν τω Καποδιστριακό Πανεπιστημίω διδαχθησομένων μαθημάτων κατά το χειμερινόν εξάμηνον του πανεπιστημιακού έτους 1911-1912

1 διπλ. φύλλο 65 x 46 εκ.

Πανεπιστήμια και κολέγια, Τμήματα, Ελλάδα
Εκπαίδευση, Τριτοβάθμια, Προγράμματα μαθημάτων, Ελλάδα
Universities and colleges, Departments, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1911
[1911?]

ARC-2009-48136
oai:digital.lib.auth.gr:112997

[χ. ο.], [Εν Αθήναις]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)