Πίναξ των εν τω Β. του Οθωνος Πανεπιστημείω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από 1 Οκτωβρίου του 1840 μέχρι του Πάσχα του 1841 παραδοθησομένων μαθημάτων.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1840 (EN)
Πίναξ των εν τω Β. του Οθωνος Πανεπιστημείω κατά την χειμερινήν εξαμηνίαν από 1 Οκτωβρίου του 1840 μέχρι του Πάσχα του 1841 παραδοθησομένων μαθημάτων.

Σημείωση / Note: "Κατ' έγκρισιν δε του Πρυτάνεως και του Συμβουλίου προτέτακται η κατά την θερινήν εξαμηνίαν γενομένη υπό του Σχολάρχου της Θεολογίας προς τους ιδίους αυτού ομιλητάς Προσλαλιά".--εξώφυλλο.

10 σ. 28 εκ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1840

ARC-2009-48143
oai:digital.lib.auth.gr:113032

Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, Αθηνήσι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)