δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1916 (EL)
Εκ του προϊστορικού Θέρμου
Επιγραφαί εκ Θέρμου

Ρωμαίος, Κ. Α.

Σημείωση / Note: (Αποσπάσματα εκ του Αρχαιολογικού Δελτίου Τομ. Ι, σελ. 225-284).--εξώφυλλο.

σ. [225]-284 εικ. 31 εκ.

Thermos (Greece)
Θέρμο (Αρχαία πόλη)
Θέρμο (Αιτωλοακαρνανία, Ελλάδα), Ιστορία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1916

ARC-2009-48233
oai:digital.lib.auth.gr:113265

[Τυπογραφείον Εστία, Κ. Μαϊσνερ & Ν. Καργαδούρη], Αθήνησιν

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.