Το Κοινόν των Ελλήνων κατ' επιγραφήν Επιδαύρου [ΑΕ 1918, 128]: (καταστατικόν έγγραφον του υπό τους Μακεδόνας Κοινού των Ελλήνων)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1922 (EN)
Το Κοινόν των Ελλήνων κατ' επιγραφήν Επιδαύρου [ΑΕ 1918, 128]: (καταστατικόν έγγραφον του υπό τους Μακεδόνας Κοινού των Ελλήνων)

Κουγέας, Σωκράτης Β.,

Σημείωση / Note: Ανάτυπο από "Αρχαιολογική Εφημερίς".
Σημείωση / Note: Στο εξώφυλλο υπάρχει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα "Εις τον αγαπητόν μου μαθητήν Λίνον Ν. Πολίτην υιόν άριστον πατρός ευεργέτου μου".

51 σ. 31 εκ.

Επιγραφές, Αρχαίες ελληνικές, Ελλάδα
Επίδαυρος (Αρχαία πόλη), Αρχαιότητες
Inscriptions, Greek, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

[1922]
1922

ARC-2009-48255
oai:digital.lib.auth.gr:113296

Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου, Αθήνησι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)