Παρατηρήσεις εις τους Αθηναίου Δειπνοσοφιστάς

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1906 (EL)
Παρατηρήσεις εις τους Αθηναίου Δειπνοσοφιστάς

Πεζόπουλος, Εμμανουήλ Α.,

Σημείωση / Note: Ανάτυπο από : Αθηνά Σύγγραμμα Περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας, τόμος δέκατος όγδοος.
Σημείωση / Note: Υπάρχει ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα "Τω σεβαστώ μου καθηγητή Κυρίω Νικολάω Γ. Πολίτη".
Σημείωση / Note: Η καταλογογράφηση βασίστηκε στο εξώφυλλο.

σ. [214]-240 24 εκ.

Αθήναιος,
Athenaeus,


Ελληνική γλώσσα

1906

oai:digital.lib.auth.gr:114300
ARC-2010-48296

Εκ του Τυπογραφείου Π. Δ. Σακελλαρίου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.