Έλεγχος αδίκων μομφών κατά της Ελλάδος

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

1881 (EN)
Evaluation of unjustified criticisms towards Greece
Έλεγχος αδίκων μομφών κατά της Ελλάδος

Καστόρχης, Ευθύμιος

Περιοδικό Αθήναιος
Archaeology, Law and legislation, Olympia (Greece : Ancient sanctuary)
Αρχαιολογία, Δίκαιο και νομοθεσία, Ολυμπία (Ελλάδα : Αρχαίο ιερό)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

a4528
oai:digital.lib.auth.gr:116441

Αιών, 2, 3, 27/05/1881 Eon, 2, 3, 27/05/1881
Αιών [27/05/1881]
Eon [27/05/1881]

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)