[Επιστολή], 1949 Ιουν. 16, Αθήνα [προς] Α. Μαρσέλο, [Αλεξάνδρεια].

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1949 (EL)
[Επιστολή], 1949 Ιουν. 16, Αθήνα [προς] Α. Μαρσέλο, [Αλεξάνδρεια].

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφο (αντίγραφο) επιστολής. Του δίνει άδεια να χρησιμοποιήσει ορισμένους όρους, μέρη της Γραμμματικής του για τη Γραμματική που ετοιμάζει μαζί με τον κ. Παπαγεωργίου, βλ. σελ. 576, Αλληλογραφία : 1895-1959 / Μανόλης Τριανταφυλλίδης ; φιλολογική επιμέλεια Παν. Μουλλάς, Μαρία Βερτσώνη-Κοκόλη, Έφη Πέτκου, Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη, 2001.

[1] σ. 23 x 13 εκ.

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης, 1883-1959
Letters
Μαρσέλος, Α.Α.
Triantaphyllides, Manoles A.
Φιλόλογοι, Αλληλογραφία, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

oai:digital.lib.auth.gr:34317
ARC-2005-10128

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.