Εγκύκλιος: περί των θεμάτων, άτινα πρόκειται να συζητηθούν κατά τα συνέδρια των ανωτέρων εποπτών της δημοτικής εκπαιδεύσεως [15 Δεκεμβρίου 1923]

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΕγκύκλιος: περί των θεμάτων, άτινα πρόκειται να συζητηθούν κατά τα συνέδρια των ανωτέρων εποπτών της δημοτικής εκπαιδεύσεως [15 Δεκεμβρίου 1923]

Γληνός, Δημήτρης
Τριανταφυλλίδης, Μανόλης

Σημείωση / Note: Ενημέρωση από το γραφείο ανώτερων εποπτών δημοτικής εκπαίδευσης προς τους διδασκάλους της εκπαιδευτικής περιφέρειας για την οργάνωση συνεδρίων. Θέματα προς συζήτησιν : 1. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, 2. Το περιεχόμενο των νέων αναγνωστικών, 3. Τα νέα αλφαβητάρια, 4. Το λεξιλόγιο των νέων αναγνωστικών, 5. Η γραμματική διδασκαλία, 6. Οι νέοι ορθογραφικοί κανόνες, 7. Η διδασκαλία των εκθέσεων, 8. Μικτή ή δημοτική ως σχολική γλώσσα, 9. Εκταση της εισαγωγής της δημοτικής και διδασκαλία της καθαρεύουσας. Σειρά : Β. Γλωσσοεκπαιδευτικό Αρχείο, φακέλος Β 7 Διδασκαλικά συνέδρια-Αναμνηστικό λεύκωμα 1924, υποφάκελος Β-1 1. Συνέδρια διδασκαλικά 1924, οργανωτικά.

[24] σ. 20 x 13 εκ.

Circulars
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Ελλάδα, 20ος αιώνας
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, Συνέδρια, Ελλάδα


Ελληνική γλώσσα

ARC-2005-12380
oai:digital.lib.auth.gr:37844

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.