Οι 417 επιτυχόντες εις την νομικήν σχολήν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟι 417 επιτυχόντες εις την νομικήν σχολήν

Σημείωση / Note: Αρθρο εφημερίδας. Τίτλοι επόμενων άρθρων : "Οι επιτυχόντες τεχνίται του Ο.Τ.Ε.", "Αναγκαία προϋπόθεσις διά χορήγησιν δανείου", "Παρασημοφορίαι λιμενικών αξιωματικών", "Μεταθέσεις, προαγωγαί δικαστικών λειτουργών", "Αι προαγωγαί των υπαλλήλων του Ι.Κ.Α.". Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-30 Οικογενειακά Β', υποφάκελος Θ-30.6. Οικογενειακά Β'. Αποκόμματα από εφημερίδες.

εφημερίδα, [1] σ. 30 x 21 εκ.

Newspaper Articles
Ονόματα φυσικών προσώπων, Ελληνικά
Onomatology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1954

ARC-2006-18871
oai:digital.lib.auth.gr:48442

Το Βήμα [Νοεμ. 1954]
Το Βήμα, σ. 7, Νοεμ. 1954

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.