Οι 417 επιτυχόντες εις την νομικήν σχολήν

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΟι 417 επιτυχόντες εις την νομικήν σχολήν

Σημείωση / Note: Αρθρο εφημερίδας. Τίτλοι επόμενων άρθρων : "Οι επιτυχόντες τεχνίται του Ο.Τ.Ε.", "Αναγκαία προϋπόθεσις διά χορήγησιν δανείου", "Παρασημοφορίαι λιμενικών αξιωματικών", "Μεταθέσεις, προαγωγαί δικαστικών λειτουργών", "Αι προαγωγαί των υπαλλήλων του Ι.Κ.Α.". Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-30 Οικογενειακά Β', υποφάκελος Θ-30.6. Οικογενειακά Β'. Αποκόμματα από εφημερίδες.

εφημερίδα, [1] σ. 30 x 21 εκ.

Newspaper Articles
Ονόματα φυσικών προσώπων, Ελληνικά
Onomatology

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1954

ARC-2006-18871
oai:digital.lib.auth.gr:48442

Το Βήμα [Νοεμ. 1954]
Το Βήμα, σ. 7, Νοεμ. 1954

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)