[Επιστολή], 1910 Ιουλ. 27, [Παρίσι] [προς] Μέλπω Λογοθέτη, Geneve.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLetter (EN)

1910 (EN)
[Επιστολή], 1910 Ιουλ. 27, [Παρίσι] [προς] Μέλπω Λογοθέτη, Geneve.

Ψυχάρης, Γιάννης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφη και ενυπόγραφη επιστολή. Περιέχει ένα πεζό τραγούδι του Γ. Ψυχάρη για την Μ. Μερλιέ. Βλ. Στον ίσκιο του πλατάνου : δεκαπέντε διηγήματα / Ψυχάρης. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Α. Γενικός φάκελος - Φωτογραφίες - Αλληλογραφία με τη Μ. Μερλιέ, υποφάκελος Α-3. Αλληλογραφία με τη Μέλπω Μερλιέ : φωτοτυπίες επιστολών (1909-1914).

[2] σ. 21 x 29 εκ.

Λογοτέχνες, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Psycharis, Yannis
Letters

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:48756
ARC-2006-19039

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)