[Επιστολή], 1914 Φεβρ. 8, [Παρίσι] [προς] Melpomene Logotteti, Athenes.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLetter (EN)

1914 (EN)
[Επιστολή], 1914 Φεβρ. 8, [Παρίσι] [προς] Melpomene Logotteti, Athenes.

Ψυχάρης, Γιάννης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφη (φωτοαντίγραφο) και ενυπόγραφη βραχεία επιστολή. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Α. Γενικός φάκελος - Φωτογραφίες - Αλληλογραφία με τη Μ. Μερλιέ, υποφάκελος Α-3. Αλληλογραφία με τη Μέλπω Μερλιέ : φωτοτυπίες επιστολών (1909-1914).

[2] σ. 15 x 11 εκ.

Μερλιέ-Λογοθέτη, Μέλπω, 1890-1979
Ψυχάρης, Γιάννης, 1854-1929
Λογοτέχνες, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Psycharis, Yannis
Letters


Greek

ARC-2006-19050
oai:digital.lib.auth.gr:48770

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)