[Επιστολή], 1911 Φεβρ. 4, Paris [προς] Μέλπω Μερλιέ, Geneve.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLetter (EN)

1911 (EN)
[Επιστολή], 1911 Φεβρ. 4, Paris [προς] Μέλπω Μερλιέ, Geneve.

Ψυχάρης, Γιάννης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφη και ενυπόγραφη επιστολή. Σχετικά με πεζό τραγούδι που της έστειλε. Εκφράζει την επιθυμία του να συναντηθούν. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Α. Γενικός φάκελος - Φωτογραφίες - Αλληλογραφία με τη Μ. Μερλιέ, υποφάκελος Α-3. Αλληλογραφία με τη Μέλπω Μερλιέ : φωτοτυπίες επιστολών (1909-1914).

[4] σ. 17 x 12 εκ.

Λογοτέχνες, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Psycharis, Yannis
Letters

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:48775
ARC-2006-19053

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)