[Επιστολή], 1959 Οκτ. 21, [Αθήνα] [προς] Χρ. Χρηστίδη, [Αθήνα].

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLetter (EN)

1959 (EN)
[Επιστολή], 1959 Οκτ. 21, [Αθήνα] [προς] Χρ. Χρηστίδη, [Αθήνα].

Merlier, Octave

Σημείωση / Note: Χειρόγραφη και ενυπόγραφη επιστολή στη γαλλική γλώσσα. Σχετικά με το βιβλίο του Παύλου Μων, το οποίο προλόγισε ο Χρηστίδης. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Α. Γενικός φάκελος - Φωτογραφίες - Αλληλογραφία με τη Μ. Μερλιέ, υποφάκελος Α-3. Αλληλογραφία με τη Μέλπω Μερλιέ : φωτοτυπίες επιστολών (1909-1914).

[1] σ. 21 x 15 εκ.

Λογοτέχνες, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Merlier, Octave
Χρηστίδης, Χριστόφορος, 1899-1982
Psycharis, Yannis
Letters
Mohn, Paul, 1898-1957. [Inter arma caritas : αναμνήσεις από τη Ελλάδα κατά την κατοχή (1941-1944)]


French

oai:digital.lib.auth.gr:48804
ARC-2006-19071

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)