[Επιστολή], 1925 Απρ. 17, Paris [προς Μέλπω Μερλιέ, Αθήνα].

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1925 (EL)
[Επιστολή], 1925 Απρ. 17, Paris [προς Μέλπω Μερλιέ, Αθήνα].

Pernot, Hubert Octave,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφο (αντίγραφο) ενυπόγραφης επιστολής στη γαλλική γλώσσα. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Α. Γενικός φάκελος - Φωτογραφίες - Αλληλογραφία με τη Μ. Μερλιέ, υποφάκελος Α-3. Αλληλογραφία με τη Μέλπω Μερλιέ : φωτοτυπίες επιστολών (1909-1914).

3 σ. 29 x 21 εκ.

Μερλιέ-Λογοθέτη, Μέλπω, 1890-1979
Λογοτέχνες, Αλληλογραφία, Ελλάδα
Pernot, Hubert Octave, 1870-1946
Psycharis, Yannis
Letters


Γαλλική γλώσσα

ARC-2006-19085
oai:digital.lib.auth.gr:48828

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.