[Ερωτηματολόγιο για τη συλλογή διαλεκτικών και λαογραφικών πληροφοριών από τη Γερμανία]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Ερωτηματολόγιο για τη συλλογή διαλεκτικών και λαογραφικών πληροφοριών από τη Γερμανία]

Σημείωση / Note: Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-38 Πινακίδες ξένες και άλλα βοηθήματα. Εννοιολογικές οικογένειες και συγγενικά, υποφάκελος Θ-38.5 Ερωτηματολόγια ασυμπλήρωτα και άλλο βοηθητικό υλικό (ξένα).

[2] σ. 32 x 21 εκ.

German dialects
Γερμανική γλώσσα, Λαογραφία
Γερμανική γλώσσα, Διαλεκτολογία


German

oai:digital.lib.auth.gr:49404
ARC-2006-19364

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)