Αναμνήσεις από τον Ψυχάρη: γύρω στο "Ταξίδι" [13 Αυγούστου 1938]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



Αναμνήσεις από τον Ψυχάρη: γύρω στο "Ταξίδι" [13 Αυγούστου 1938]

Κ. Λ.

Σημείωση / Note: Αρθρο σε εφημερίδα. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων του Ψυχάρη και άλλων για τον Ψυχάρη (1921-1953), υποφάκελος Β.4.

εφημερίδα, [1] σ. 40 x 30 εκ.

Newspaper Articles
Λογοτέχνες, Τύπος, Ελλάδα
Psycharis, Yannis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:49461
ARC-2006-19388

Νεοελληνικά Γράμματα, σ. 10, 13 Αυγ. 1938
Νεοελληνικά Γράμματα [13 Αυγ. 1938]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)