[Σημειώσεις σχετικά με το σχεδιασμό της διαλεκτολογικής έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις σχετικά με το σχεδιασμό της διαλεκτολογικής έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα από το Μανόλη Τριανταφυλλίδη]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-38 Πινακίδες ξένες και άλλα βοηθήματα. Εννοιολογικές οικογένειες και συγγενικά, υποφάκελος Θ-38.5 Ερωτηματολόγια ασυμπλήρωτα και άλλο βοηθητικό υλικό (ξένα).

[6] σ. 13 x 9 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Διαλεκτολογία
Greek dialects

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

ARC-2006-19445
oai:digital.lib.auth.gr:49572

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)