[Σημειώσεις σχετικά με τον Ψυχάρη από το περιοδικό Νουμάς]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις σχετικά με τον Ψυχάρη από το περιοδικό Νουμάς]

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες σημειώσεις σχετικά με τον Ψυχάρη. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων για τον Ψυχάρη (1921-1953), υποφάκελος Β.2.1. Χειρόγραφες σημειώσεις.

[17] σ. 14 x 20 εκ.

Newspaper Articles
Λογοτέχνες, Ελλάδα
Psycharis, Yannis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:49590
ARC-2006-19453

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)