[Αναφορικές αντωνυμίες]: [ο οποίος] : [παραδείγματα]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Αναφορικές αντωνυμίες]: [ο οποίος] : [παραδείγματα]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-8 Αριθμητικά - Αντωνυμίες, υποφάκελος Θ-8.3. Αντωνυμίες αναφορικές.

[9] σ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Αντωνυμίες
Pronouns


Greek

ARC-2006-19467
oai:digital.lib.auth.gr:49612

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)