[Η χρήση των αναφορικών αντωνυμιών σε διάφορα έργα]: [Β' μέρος]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Η χρήση των αναφορικών αντωνυμιών σε διάφορα έργα]: [Β' μέρος]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες και δακτυλόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-8 Αριθμητικά - Αντωνυμίες, υποφάκελος Θ-8.3. Αντωνυμίες αναφορικές.

[9] σ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Αντωνυμίες
Pronouns

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:49616
ARC-2006-19471

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)