[Σημειώσεις για τα γλωσσικά θέματα του Ψυχάρη]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις για τα γλωσσικά θέματα του Ψυχάρη]

Χρηστίδης, Χριστόφορος,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφες και χειρόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων για τον Ψυχάρη (1921-1953), υποφάκελος Β.2.2. Αρχή των απαντητικών άρθρων του Χρ. Χρηστίδη στα σχόλια της Εστίας για τον Ψυχάρη.

[7] σ. 30 x 20 εκ.

Λογοτέχνες, Ελλάδα
Psycharis, Yannis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

ARC-2006-19492
oai:digital.lib.auth.gr:49650

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)