[Κατάλογος με αριθμό λέξεων πάνω στο έργο του Ψυχάρη]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Κατάλογος με αριθμό λέξεων πάνω στο έργο του Ψυχάρη]

Χρηστίδης, Χριστόφορος,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες σημειώσεις για το έργο του Ψυχάρη. Σειρά : Αρχείο Γ. Ψυχάρη, φάκελος Β. Αποκόμματα δημοσιευμάτων για τον Ψυχάρη (1921-1953), υποφάκελος Β.3. Χειρόγραφες σημειώσεις του Χρ. Χρηστίδη : αντιγραμμένα δημοσιεύματα για τον Ψυχάρη κ.ά.

[2] σ. 30 x 20 εκ.

Λογοτέχνες, Ελλάδα
Psycharis, Yannis

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:49758
ARC-2006-19550

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)