[Χρονική αύξηση]: [η πρόθεση "ανα" στα σύνθετα ρήματα]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share



[Χρονική αύξηση]: [η πρόθεση "ανα" στα σύνθετα ρήματα]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-9 Ρήμα Α', υποφάκελος Θ-9.4. Αύξηση.

[8] σ. 15 x 10 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ρήματα
Verbs


Greek

oai:digital.lib.auth.gr:50639
ARC-2006-19966

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.



*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)