[Σημειώσεις για την πρόθεση "από"]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις για την πρόθεση "από"]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες και δακτυλόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-11 Ακλιτα, υποφάκελος Θ-11.2. Προθέσεις.

[1] σ. 9 x 14 εκ.

Grammar notes
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Γραμματική


Greek

oai:digital.lib.auth.gr:50748
ARC-2006-20031

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)