[Σημειώσεις σχετικά με τις καταλήξεις -αρω, -ερνω των ρημάτων]: [παραδείγματα]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις σχετικά με τις καταλήξεις -αρω, -ερνω των ρημάτων]: [παραδείγματα]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-9 Ρήμα Α', υποφάκελος Θ-9.6. Διάφορα - Παραπομπές.

[1] σ. 10 x 14 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ρήματα
Verbs


Greek

oai:digital.lib.auth.gr:50963
ARC-2006-20171

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)