[Τετράδιο μεταγεγραμμένων αποσπασμάτων]: λάθη Σ. Παπαγεωργίου εν τη μεταφράσει της περί Ιθάκης διατριβής του (Hermes B. I. Heft II, 1866).

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Τετράδιο μεταγεγραμμένων αποσπασμάτων]: λάθη Σ. Παπαγεωργίου εν τη μεταφράσει της περί Ιθάκης διατριβής του (Hermes B. I. Heft II, 1866).

Μαβίλης, Λορέντζος,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφη καταγραφή λαθών της μετάφρασης της διατριβής του R. Hercher "Ο Όμηρος και η αληθής Ιθάκη" του 1883. Σειρά Α. Αρχείο ατομικό, φάκελος Α.3. Τετράδια με Χειρόγραφες Φοιτητικές Σημειώσεις, υποφάκελος Α.3.3. Τετράδια Μεταγεγραμμένων Αποσπασμάτων.

σ. [108] 30 x 20 εκ.

Λογοτέχνες, Ελλάδα
Personal notes

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

oai:digital.lib.auth.gr:51086
ARC-2006-20258

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)