[Απόσπασμα άρθρου σχετικό με τα δάση της Γερμανίας] [22 Αυγούστου 1938]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Απόσπασμα άρθρου σχετικό με τα δάση της Γερμανίας] [22 Αυγούστου 1938]

Σημείωση / Note: Αρθρο εφημερίδας, στο οποίο ο Μ. Τριανταφυλλίδης έχει υπογραμμίσει τα ρήματα που τον ενδιαφέρουν. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-10 Ρήμα Β' - Μετοχές, υποφάκελος Θ-10.1. Αρχικά θέματα : Ενεστωτικό θέμα.

εφημερίδα, [1] σ. 9 x 9 εκ.

Newspaper Articles
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ρήματα
Verbs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

22 Αυγούστου 1938
1938

ARC-2006-20272
oai:digital.lib.auth.gr:51105

Πρωία [22 Αυγ. 1938]
Πρωία, 22 Αυγ. 1938

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)