[Σημειώματα σχετικά με τους νεολογισμούς από λόγιες λέξεις]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώματα σχετικά με τους νεολογισμούς από λόγιες λέξεις]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφες, χειρόγραφες σημειώσεις και μικρά αποκόμματα από εφημερίδες. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-12 Παραγωγή, υποφάκελος Θ-12.4. Νεολογισμοί από λόγιες λέξεις.

[7] σ. 7x 13 εκ.

Grammar notes
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Σχηματισμός λέξεων

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

oai:digital.lib.auth.gr:51116
ARC-2006-20280

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)