[Αλφαβητική λίστα δάνειων λέξεων στην ελληνική με την πρωτότυπη αναγραφή της λέξης προέλευσης]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Αλφαβητική λίστα δάνειων λέξεων στην ελληνική με την πρωτότυπη αναγραφή της λέξης προέλευσης]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-17 Ξένες λέξεις κατά τις γλώσσες που έρχονται, υποφάκελος Θ-17.4 Λεξιλόγια ξένων.

[15] σ. 20 x 15 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ξένες λέξεις και φράσεις
Loan words


Greek

oai:digital.lib.auth.gr:51283
ARC-2006-20384

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)