[Μετοχές σε -οντας, -ουσα]: [παραδείγματα από τη χρήση τους σε διάφορα έργα]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Μετοχές σε -οντας, -ουσα]: [παραδείγματα από τη χρήση τους σε διάφορα έργα]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Δακτυλόγραφες και χειρόγραφες σημειώσεις, που περιέχουν και βιβλιογραφικές παραπομπές. Τα αποσπάσματα βρίσκονται μέσα σε φάκελο αλληλογραφίας με την εξής επιγραφή : Extra finest glazed note paper and envelopes. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-10 Ρήμα Β' - Μετοχές, υποφάκελος Θ-10.7. -οντας, -ουσα.

[22] σ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ρήματα
Verbs

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:51383
ARC-2006-20446

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)