[Σημειώσεις σχετικά με το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού στη νεότερη Ελλάδα]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις σχετικά με το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού στη νεότερη Ελλάδα]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-18 Ξένες λέξεις, υποφάκελος Θ-18.1 Λέξεις ξένης καταγωγής. Γενικά.

[1] σ. 21 x 16 εκ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ξένες λέξεις και φράσεις
Loan words


German

oai:digital.lib.auth.gr:51514
ARC-2006-20537

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)