[Ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες σημειώσεις σχετικά με το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού]: [παραδείγματα ελληνικών προτάσεων με την εμφάνιση λέξεων ξένης καταγωγής]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Ελληνόγλωσσες και ξενόγλωσσες σημειώσεις σχετικά με το φαινόμενο του γλωσσικού δανεισμού]: [παραδείγματα ελληνικών προτάσεων με την εμφάνιση λέξεων ξένης καταγωγής]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-18 Ξένες λέξεις, υποφάκελος Θ-18.1 Λέξεις ξένης καταγωγής. Γενικά.

[6] σ.

Ελληνική γλώσσα, Νέα, Ξένες λέξεις και φράσεις
Loan words

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

ARC-2006-20555
oai:digital.lib.auth.gr:51534

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)