[Σημειώσεις για τον τονισμό λέξεων όταν το β΄ συνθετικό είναι ουδέτερο]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share[Σημειώσεις για τον τονισμό λέξεων όταν το β΄ συνθετικό είναι ουδέτερο]

Τριανταφυλλίδης, Μανόλης,

Σημείωση / Note: Χειρόγραφες και δακτυλόγραφες σημειώσεις. Σειρά : Θ. Αρχείο Γλωσσικό, φάκελος Θ-14 Σύνθεση Β΄, υποφάκελος Θ-14.1. Τονισμός.

[5] σ. 20 x 15 εκ.

Grammar notes
Ελληνική γλώσσα, Νέα, Τόνοι και τονισμός

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:52026
ARC-2006-20898

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)